Een complete nieuwe generatie die veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk is. Hoe je dat bewerkstelligt? Met de heleschoolbenadering van Leer- & Veerkracht!

WETENSCHAP & MEDIA

artikelen door en over Leer- & Veerkracht

wetenschappelijk en holistisch
model van welbevinden

Om te weten welke eigenschappen en vaardigheden je bij leerlingen en onderwijsprofessionals moet versterken om effectief en duurzaam hun veerkracht en welbevinden te vergroten is een holistisch model nodig. Op basis van de wetenschappelijke literatuur heeft dr. Rinka van Zundert een overkoepelend model geformuleerd dat bestaande modellen van sociaal-emotioneel leren, welbevinden en floreren integreert. Het model schetst wat we als mens kunnen doen om prettige staten van zijn te ervaren en waar de daarvoor benodigde veerkracht uit bestaat.

Een verkorte uitleg die toegespitst is op het onderwijs kunt u lezen in dit artikel van Rinka in het Tijdschrift Positieve Psychologie.

LICHAAMSBEWUSTZIJN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do

Mentaal (mind/geest)

Optimistische gedachten cultiveren / Pessimistische gedachten onderzoeken / Dankbaarheid / Betekenisgeving / zingeving / Beslissingsvaardigheden / Zelfcompassie

EMOTIONEEL

Emotionele geletterdheid / Emotionele differentiatie / Prettige emoties genereren / “Moeilijke” emoties erkennen / uiten / accepteren

FYSIOLOGISCH

Bewegen & sport / Voeding / Slaap / Balans sympathische & parasympathische zenuwstelsel

SOCIAAL

Empathie / Compassie / Vriendelijkheid beoefenen / Vergeving / Communicatieve vaardigheden / Steun vragen en geven

GEDRAGSMATIG

Doelen stellen / Flow creëren / Kwaliteiten herkennen en inzetten / Zelfregulatie ontwikkelen